Normy dotyczące ŚOI (środki ochrony indywidualnej)

Specyficzne normy dotyczące określonych rodzajów ryzyka

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) podlegają Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w celu spełnienia podstawowych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na jedno lub więcej zagrożeń zawodowych. Rozporządzenie to określa zagrożenia, z którymi należy powiązać odpowiednie ŚOI, metody ich wprowadzania do obrotu, a także zasady opracowywania wniosku o badanie typu UE i innej powiązanej dokumentacji.

Zgodnie z przepisami, ŚOI podlegają badaniu typu UE przez jednostkę notyfikowaną. Każda odzież jest dostarczana z wszytą etykietą ŚOI oraz instrukcją obsługi, gwarantującą jej zgodność z wymaganiami deklarowanych norm oraz z zasadniczymi postanowieniami Rozporządzenia 2016/425.

Rozporządzenie 2016/425 definiuje 3 kategorie ŚOI w zależności od ryzyka:

 

 

Kategoria 1 – ŚOI chroniące przed niewielkimi zagrożeniami

ŚOI przeznaczone do ochrony przed drobnymi zagrożeniami, których skutki nie mają wpływu na zdrowie użytkownika (np. powierzchowne urazy).

 • Powierzchowna agresja mechaniczna.
 • Kontakt z łagodnymi środkami czyszczącymi lub długotrwały kontakt z wodą.
 • Kontakt z gorącymi powierzchniami, których temperatura nie przekracza 50°C.
 • Uszkodzenie oczu spowodowane ekspozycją na światło słoneczne (inne niż występujące podczas obserwacji słońca).
 • Warunki atmosferyczne, które nie są ekstremalne.

W przypadku tych ŚOI, producent dokonuje samodzielnej certyfikacji ŚOI wraz ze sporządzeniem pliku dokumentującego deklarowany obszar ochrony w celu poświadczenia zgodności ŚOI z deklarowanym obszarem ochrony (raport z badań, karta techniczna, oznakowanie CE).

Kategoria 2 – ŚOI chroniące przed znaczącymi zagrożeniami

ŚOI przeznaczone do ochrony przed znaczącymi zagrożeniami, które mogą spowodować nieodwracalne skutki. Są to tak zwane zagrożenia „pośrednie”.

Przykład: wysoka widoczność, niskie temperatury, spawanie itp.

Te bardziej złożone środki ochrony indywidualnej są testowane przez zatwierdzony organ pod kątem zgodności z normami europejskimi. Po zatwierdzeniu jednostka notyfikowana wydaje producentowi certyfikat badania typu UE.

Kategoria 3 – ŚOI chroniące przed poważnymi i śmiertelnymi zagrożeniami

ŚOI przeznaczone do ochrony przed poważnymi i nieodwracalnymi zagrożeniami oraz zagrożeniami śmiertelnymi.

Przykład: Ochrona przed dużymi wyrzutami stopionego metalu, ochrona chemiczna, ochrona przed zagrożeniami termicznymi łuków elektrycznych itp.

Oprócz testów zgodności z normami europejskimi przez zatwierdzony organ, te ŚOI podlegają obowiązkowej corocznej kontroli jakości według 2 modułów do wyboru:

 • MODUŁ C2: Nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (pobieranie próbek – Załącznik VII Rozporządzenia)
 • MODUŁ D: Zapewnienie jakości produkcji (audyt systemu jakości – załącznik VIII do Rozporządzenia)

Wszystkie ŚOI zgodne z normą europejską muszą być wyraźnie i całkowicie oznakowane. Muszą być dostarczone wraz z instrukcją konserwacji i użytkowania.

 • Norm EN ISO 11612

  ŚOI kategorii 2 lub 3

  Ochrona przed ciepłem i płomieniem

  Czytaj więcej
 • Norm EN ISO 11611

  ŚOI kategorii 3

  Ochrona dla pracowników wykonujących prace spawalnicze i dotyczące technik powiązanych

  Czytaj więcej
 • Norm EN 1149-5

  ŚOI kategorii 3

  Ochrona przed ladunkami elektrostatycznymi

  Czytaj więcej
 • Norm EN 388

  ŚOI – Rękawica

  Ochrona rąk przed różnymi zagrożeniami mechanicznymi

  Czytaj więcej
 • Norm EN 407

  ŚOI – Rękawica

  Ochrona rąk przed różnymi zagrożeniami termicznymi

  Czytaj więcej