Prywatność

Poufność

W ramach swojej działalności, firma EDC Protection oraz Grupa DMD France, której siedziba znajduje się pod adresem 150 rue Jacquard ZI Lyon Nord 69726 GENAY – FRANCJA, są zobowiązane do gromadzenia i przetwarzania informacji, z których część jest klasyfikowana jako „dane osobowe”. Grupa DMD France i firma EDC Protection przywiązują dużą wagę do poszanowania prywatności i wykorzystują dane wyłącznie w sposób odpowiedzialny oraz poufny, w ściśle określonym celu. Ta przestrzeń ma na celu umożliwienie Ci poznania poszczególnych elementów na naszej stronie, ale także możliwość skonfigurowania różnorodnych zezwoleń lub odmów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe

Na naszej stronie internetowej www.edc-protection.com mogą być zbierane dane należące do 2 rodzajów:

  • Dane przesyłane bezpośrednio
    Są to dane, które przesyłasz nam bezpośrednio, poprzez formularz kontaktowy, aplikację lub bezpośredni kontakt mailowy. W formularzu kontaktowym dotyczącym wszystkich tematów, obowiązkowe są pola „Imię i nazwisko”, „Adres e-mail”, „Telefon”, „Firma”, „Działalność”, „Adres”, „Kod pocztowy”, „Miasto”, „Typ klienta” oraz „Temat” .
  • Dane zbierane automatycznie
    Podczas Twoich odwiedzin na naszej witrynie, po wyrażeniu Twojej zgody, możemy zbierać anonimowe informacje typu „analityka internetowa”, dotyczące Twojej nawigacji, czasu Twojej wizyty, Twojego adresu IP, typu i wersji wykorzystywanej przeglądarki. Stosowaną technologią są pliki cookie.

Wykorzystanie danych

Dane, które przesyłasz nam bezpośrednio, są wykorzystywane w celu ponownego skontaktowania się z Tobą i/lub w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, które do nas kierujesz. Jednocześnie, anonimowe dane zbierane automatycznie są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, zwiększenia jego interaktywności oraz ulepszenia naszych usług.

Kontakt

Informacje zebrane w tym formularzu są przetwarzane przez firmę EDC Protection na potrzeby Grupy DMD France. Twoje dane są przeznaczone dla Grupy DMD France i jej spółek zależnych i nie są przekazywane osobom trzecim bez ważnego powodu. Jeśli uznamy, że Twoje zapytanie tego wymaga, możemy przekazać Twoje dane partnerom z Grupy DMD France lub EDC Protection w celu uzyskania odpowiedzi bardziej dopasowanej do Twoich potrzeb.

Kandydatura

Informacje i dokumenty zebrane w ramach aplikacji przesłanej z Twojej inicjatywy lub w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę pracy są przetwarzane przez EDC Protection i Grupę DMD France na potrzeby Grupy DMD France oraz jej spółek zależnych. Twoje dane i dokumenty będą przetwarzane przez nasz dział zasobów ludzkich w celu przeanalizowania możliwości współpracy.

Web analytics

Dane „Analityki internetowej” (Web analytics) są zbierane anonimowo (poprzez rejestrowanie anonimowych adresów IP) przez Google Analytics i pozwalają nam mierzyć oglądalność naszej strony internetowej, liczbę odwiedzin oraz wszelkie błędy w celu ciągłego ulepszania doświadczeń użytkowników na naszej witrynie.

Wszystkie te dane są wykorzystywane przez firmę EDC Protection i Grupę DMD France, odpowiedzialne za przetwarzanie danych i nigdy nie będą przekazywane stronom trzecim.

Podstawa prawna

Dane osobowe są zbierane wyłącznie po uzyskaniu obowiązkowej zgody użytkownika. Zgoda ta musi zostać uzyskana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (poprzez przyciski i pola wyboru) oraz być bezpłatna, jasna i jednoznaczna.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Ponadto, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami RODO, masz prawo: żądania dostępu do danych osobowych zgromadzonych na Twój temat, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, jak również żądania przeniesienia danych za pomocą formularza kontaktowego „Poufność”. Masz również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: we Francji jest nią Krajowa Komisja ds. Informatyki i Wolności Obywatelskich (CNIL).

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

EDC PROTECTION
61 rue Jean de Beauvau – ZA de l'Orme
54385 Noviant-aux-près – Francja
Tel.: 03 83 23 68 68
E-mail:
commercial@edc-protection.com

Zarządzanie plikami cookie i śledzącymi

Co to jest plik cookie/plik śledzący?

Termin „plik cookie” należy rozumieć w szerokim znaczeniu – obejmuje on również pliki śledzące, umieszczane w zależności od Twojego wyboru na Twoim komputerze podczas odwiedzania witryny. Jego celem jest zbieranie informacji związanych z przeglądaniem oraz wysyłanie do Twojego terminala (komputer, telefon komórkowy lub tablet) danych dotyczących odpowiednich usług.
Pliki cookie są zarządzane przez Twoją przeglądarkę internetową i tylko wystawca pliku cookie może odczytać lub zmodyfikować zawarte w nich informacje.

Preferencje dotyczące wszystkich usług