EN ISO 11612

ŚOI kategorii 2 lub 3

Ochrona przed ciepłem i płomieniem

Ochrona chroniąca przed ciepłem i płomieniem
Zabezpieczenie przed ciepłem i płomieniem

Międzynarodowa norma EN ISO 11612 określa wymagania eksploatacyjne dla artykułów odzieżowych wykonanych z materiałów elastycznych i zaprojektowanych w celu ochrony ludzkiego ciała przed gorącem i/lub płomieniem. Ta norma nie dotyczy ochrony rąk.

W celu ochrony głowy i stóp, jedynymi elementami odzieży ochronnej objętymi zakresem normy EN ISO 11612 są getry, kaptury i ochraniacze na obuwie. W przypadku kapturów nie ma wymagań dotyczących osłon twarzy i aparatów oddechowych.

Wymagania normy EN ISO 11612 mają zastosowanie do artykułów odzieżowych, które mogą być noszone do szerokiego zakresu zastosowań końcowych, gdzie istnieje zapotrzebowanie na odzież o ograniczonych właściwościach rozprzestrzeniania płomieni i gdzie użytkownik może być narażony na ciepło emitowane przez promieniowanie, za pośrednictwem konwekcji lub kontaktu lub na wyrzucanie/rozpryski stopionego metalu.

Na zakończenie, niniejsza norma nie ma zastosowania do odzieży ochronnej określonej przez inne normy międzynarodowe, np. przeznaczonej do gaszenia pożarów konstrukcji (EN 469) lub odzieży używanej podczas prac spawalniczych i technik pokrewnych (EN ISO 11611).

Sposób odczytu parametrów wydajnościowych

Wydajność odzieży spełniającej wymogi normy EN 11612 jest określana przez 6 wskaźników.

A: Zachowanie w obliczu rozprzestrzeniania się płomienia – A1 (na licu) i/lub A2 (na krawędzi)

B: Odporność na ciepło konwekcyjne – B1 do B3

Poziom wydajności = czas odporności na ciepło konwekcyjne (w sekundach)

4,0 s ≤ B1< 10,0 s

10,0 s ≤ B2 < 20,0 s

20,0 s ≤ B3

C: Odporność na promieniowanie cieplne – C1 do C4

Poziom wydajności = czas odporności na promieniowanie cieplne (w sekundach)

7,0 s ≤ C1< 20,0 s

20,0 s ≤ C2 < 50,0 s

50,0 s ≤ C3 < 95,0 s

95,0 s ≤ C4

D: Odporność na rozpryski stopionego aluminium – D1 do D3

Poziom wydajności = odrzut stopionego aluminium (w gramach)

100 g ≤ D1< 200 g

200 g ≤ D2 < 350 g

350 g ≤ D3

E: Odporność na rozpryski stopionego żeliwa – E1 do E3

Poziom wydajności = odrzut stopionego żeliwa (w gramach)

60 g ≤ E1< 120 g

120 g ≤ E2 < 200 g

200 g ≤ E3

F: Odporność na ciepło przez kontakt – F1 do F3

Poziom wydajności = czas odporności na ciepło przez kontakt (w sekundach)

5,0 s ≤ F1< 10,0 s

10,0 s ≤ F2 < 15,0 s

15 s ≤ F3

Specjalności

Wszystkie czynności, podczas których pracownicy są narażeni na ciepło emitowane przez promieniowanie, konwekcję lub krótki kontakt z płomieniem i/lub wyrzutami i rozpryskami stopionego metalu. W zależności od swojego poziomu wydajności, odzież chroni pracowników w różnych specjalizacjach o zróżnicowanych poziomach ryzyka: metalurgia, przemysł hutniczy, blacharstwo, odlewnictwo, ślusarstwo, hutnictwo żelaza i stali, przemysł tworzyw sztucznych, produkcja części metalowych, produkcja silników, produkcja sprzętu oświetleniowego, mechanika przemysłowa, rurociągi przemysłowe…