EN 407

ŚOI – Rękawica

Ochrona rąk przed różnymi zagrożeniami termicznymi

Rękawice ochronne i inny sprzęt ręczny chroniący przed zagrożeniami termicznymi (ciepło i/lub ogień)
Zabezpieczenie rąk przed różnymi zagrożeniami termicznymi

Norma EN 407 określa wymagania, metody badań, oznakowanie i informacje dotyczące rękawic ochronnych oraz innego sprzętu chroniącego dłonie przed zagrożeniami termicznymi w kontekście użytku profesjonalnego, ogólnego lub domowego. Dokument ten dotyczy również sprzętu do ochrony ramion. Dotyczy to wszystkich rękawic, a także wszelkich innych środków ochrony dłoni, które chronią dłoń lub część dłoni przed wysoką temperaturą i/lub ogniem w jednej lub kilku z następujących postaci: płomień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, ciepło promieniowania i małe lub duże rozpryski stopionego metalu.

Sposób odczytu parametrów wydajnościowych

Wydajność rękawic spełniających wymogi normy EN 407 jest określana przez różnorodne wskaźniki:

 

A: Odporność na płomień – 1 do 4

Odporność na płomień jest określana jako czas, przez jaki płomień utrzymuje się na rękawicy, to znaczy czas, po którym rękawica przestaje się palić. Podczas badania próbka jest poddawana działaniu otwartego płomienia przez okres 15 sekund. Im krótsza trwałość płomienia, tym większa odporność rękawicy na płomień. W przypadku możliwego kontaktu z otwartym płomieniem zaleca się zatem stosowanie rękawic wysokiego poziomu o krótkim okresie utrzymywania płomienia.

Poziom wydajności: Odporność na płomień (czas trwania utrzymywania płomienia w sekundach)

Poziom 4 ≤ 2 sekundy

Poziom 3 ≤ 3 sekundy

Poziom 2 ≤ 10 sekund

Poziom 1 ≤ 20 sekund

 

B: Odporność na ciepło kontaktowe – 1 do 4

Odporność na ciepło kontaktowe zależy od temperatury, w której zachodzi wymiana ciepła, powodująca wzrost temperatury wewnątrz rękawicy ochronnej. Podczas badania próbka poddawana jest działaniu źródeł ciepła o różnych temperaturach (od 100°C do 500°C). Aby potwierdzić poziom wydajności, próbka musi być odporna na odpowiednie ciepło kontaktowe, to znaczy utrzymywać stabilną temperaturę wewnętrzną przez pierwsze 15 sekund ekspozycji.

Poziom wydajności: Odporność na ciepło kontaktowe (temperatura, w której następuje bezbolesne przenoszenie ciepła przez okres co najmniej 15 sekund)

Poziom 4: 500°C

Poziom 3: 350°C

Poziom 2: 250°C

Poziom 1: 100°C

 

C: Odporność na ciepło konwekcyjne – 1 do 4

Odporność na ciepło konwekcyjne zależy od czasu ochrony, jaką zewnętrzna część rękawicy zapewnia przed przeniesieniem ciepła z otwartego płomienia do wnętrza.

Poziom wydajności: Odporność na ciepło konwekcyjne (krytyczny czas wymiany ciepła)

Poziom 4 ≥ 18 sekund

Poziom 3 ≥ 10 sekund

Poziom 2 ≥ 7 sekund

Poziom 1 ≥ 4 sekundy

 

D: Odporność na promieniowanie cieplne – 1 do 4

Odporność na promieniowanie cieplne jest określana przez czas wymagany do osiągnięcia przez rękawicę ochronną danej maksymalnej temperatury wewnątrz ŚOI. Podczas testu próbka zostaje narażona na promieniowanie cieplne.

Poziom wydajności: Odporność na promieniowanie cieplne (krytyczny czas wymiany ciepła)

Poziom 4 ≥ 150 sekund

Poziom 3 ≥ 90 sekund

Poziom 2 ≥ 30 sekund

Poziom 1 ≥ 5 sekund

 

E: Odporność na małe odpryski stopionego metalu – 1 do 4

Odporność na małe odpryski stopionego metalu zależy od ilości kulek stopionego metalu potrzebnej do zwiększenia temperatury rękawicy ochronnej. Podczas badania próbka jest narażona na odpryski stopionego metalu.  Maksymalny poziom wydajności (poziom 4) uzyskuje się, gdy ilość kulek stopionego metalu niezbędna do podwyższenia temperatury wewnętrznej próbki jest większa niż 35 gramów.

Poziom wydajności: Odporność na małe odpryski stopionego metalu (masa w gramach niezbędna do obsługi krytycznego transferu ciepła)

Poziom 4 ≥ 35 gramów

Poziom 3 ≥ 25 gramów

Poziom 2 ≥ 15 gramów

Poziom 1 ≥ 5 gramów

 

F: Odporność na duże odpryski stopionego metalu – 1 do 4

Odporność na duże odpryski stopionego metalu jest określana przez masę odprysków stopionego metalu potrzebną do uszkodzenia skóry pomimo noszenia termicznych rękawic ochronnych. Podczas badania wewnątrz próbki osadzana jest powłoka z PCV, a ŚOI są wystawione na odpryski stopionego metalu. Maksymalny poziom wydajności (poziom 4) uzyskuje się, gdy ilość kulek stopionego metalu niezbędna do uszkodzenia powłoki wewnątrz ŚOI jest większa niż 200 gramów.

Poziom wydajności: Odporność na duże odpryski stopionego metalu (masa w gramach niezbędna do obsługi krytycznego transferu ciepła)

Poziom 4 ≥ 200 gramów

Poziom 3 ≥  120 gramów

Poziom 2 ≥ 60 gramów

Poziom 1 ≥ 30 gramów

Specjalności

Wszystkie czynności, podczas których pracownicy są narażeni na ryzyko termiczne (ciepło i/lub ogień) w jednej lub kilku z następujących postaci: płomień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, ciepło promieniowania i małe lub duże rozpryski stopionego metalu. Rękawice ochronne dla zawodów narażonych na ciepło i/lub ogień: spawalnictwo, hutnictwo, metalurgia, blacharstwo, stalownie, odlewnictwo, mechanika przemysłowa, ślusarstwo, hutnictwo, producenci części metalowych, wulkanolodzy, cementownie, służby przeciwpożarowe. straż pożarna itp.