EN 1149-5

ŚOI kategorii 3

Ochrona przed ladunkami elektrostatycznymi

Odzież chroniąca przed ładunkami elektrostatycznymi
Zapewnienie rozpraszania ładunków elektrostatycznych

Norma europejska EN 1149-5 określa wymagania dla odzieży ochronnej umożliwiającej rozpraszanie ładunków elektrostatycznych w celu zapobiegania wyładowaniom elektrycznym, które mogą być zapalne w strefie ATEX. Wymagania te mogą być niewystarczające w łatwopalnych atmosferach wzbogaconych tlenem. Ta norma nie ma zastosowania do ochrony przed napięciami sieciowymi.

Sposób odczytu parametrów wydajnościowych

Te ŚOI są wykonane z materiału tekstylnego, który zawiera siatkę z drutu węglowego w celu rozpraszania ładunków elektrostatycznych poprzez ich progresywną dyfuzję w materiale.

Aby zapewnić skuteczną ochronę, ŚOI zgodne z normą EN 1149-5 muszą bezwzględnie stykać się ze skórą, a użytkownik musi być uziemiony (obuwie przewodzące o rezystancji poniżej 1,108 omów).

Występowanie zjawisk elektrostatycznych i niebezpieczeństwa z nimi związane

Ciało ludzkie ma wystarczająco niską oporność elektryczną, aby działać jako przewodnik, ale jeśli jest odizolowane od ziemi (podłoga lub buty izolacyjne), może gromadzić ładunki elektrostatyczne.

Nagromadzenie ładunków elektrycznych może mieć miejsce na różne sposoby:

  • przez kontakt, dotykanie naładowanego sprzętu lub materiałów,
  • przez indukcję z powodu ładunków obecnych na odzieży lub obecności w pobliżu przedmiotów naładowanych elektrycznie.

Nagromadzenie tych ładunków elektrycznych może mieć poważne konsekwencje. Mogą one być wystarczająco duże, aby generować iskry, których konsekwencje mogą być poważne w obszarach, w których występuje atmosfera łatwopalna lub wybuchowa.

Dlatego ważne jest, aby personel pracujący w takich atmosferach był wyposażony w ŚOI, aby zapewnić rozproszenie tych ładunków elektrostatycznych. Osoby te muszą więc:

  • być wyposażone w odzież roboczą zgodną z normą EN 1149-5, która dzięki swoim przewodzącym włóknom rozprasza ładunki elektrostatyczne,
  • być uziemione bezpośrednio lub przez buty przewodzące.

ŚOI zgodne jedynie z normą EN 1149-5 nie są wystarczające. Celem tej ochrony jest zapobieganie porażeniom elektrycznym potencjalnie powodującym wybuch w środowisku wybuchowym – konieczne jest, aby ŚOI przeznaczone do pracy w takich atmosferach zapewniały również ochronę termiczną (norma EN 14116 lub EN 11612).

Specjalności

Wszystkie czynności, podczas których pracownicy pracują w atmosferze palnej lub wybuchowej (strefy Atex):

rafinerie, stacje benzynowe, lotniska, lakiernictwo przemysłowe, przemysł spożywczy, branże obróbki drewna, petrochemia, transport i dostawa gazu, przemysł tworzyw sztucznych, spawalnictwo, metalurgia, mechanika, przemysł odlewniczy, przemysł tworzyw sztucznych, mechanika przemysłowa, elektromechanika, elektronika…