EN 388

ŚOI – Rękawica

Ochrona rąk przed różnymi zagrożeniami mechanicznymi

Rękawica chroniąca przed zagrożeniami mechanicznymi
Zabezpieczenie rąk przed różnymi zagrożeniami mechanicznymi

Norma europejska EN 388 określa wymagania dotyczące rękawic ochronnych chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi. Główne zagrożenia mechaniczne to przecięcia ostrymi przedmiotami (ostrze, szkło, metal itp.), perforacja (gwoździe, drzazgi, metal, narzędzia itp.), przebicie lub przetarcie.

Sposób odczytu parametrów wydajnościowych

 

Wydajność rękawic spełniających wymogi normy EN 388 jest określana przez różnorodne wskaźniki:

 

A: Odporność na ścieranie – 1 do 4

Odporność na ścieranie zależy od liczby cykli ścierania wymaganych do noszenia rękawicy. Podczas badania próbkę poddaje się cyklom ścierania, aż w próbce pojawi się dziura. Im wyższy wskaźnik wydajności rękawicy, tym wyższa będzie odporność na ścieranie.

Poziom wydajności: Odporność na ścieranie (liczba cykli wymaganych do przebicia próbki przez ścierniwo)

100 cykli ≤ Poziom 1 < 500 cykli

500 cykli ≤ Poziom 2: < 2 000 cykli

2 000 cykli ≤ Poziom 3: < 8 000 cykli

8 000 cykli ≤ Poziom 4

 

B: Odporność na przecięcie – 1 do 5

Odporność na przecięcie przez ostrze jest określona poprzez liczbę cykli wymaganych do przecięcia rękawicy ze stałą prędkością w porównaniu z wynikami próbki kontrolnej. Test przeprowadza się za pomocą obracającego się okrągłego ostrza, przykładającego do próbki siłę 5 N. Im wyższa liczba cykli, czyli także wskaźnik, tym materiał będzie bardziej odporny na przecięcia.

Poziom wydajności: Odporność na przecięcie przez ostrze (liczba cykli wymaganych dla okrągłego ostrza pod naciskiem 5 N do przecięcia próbki)

1,2 ≤ Poziom 1 < 2,5

2,5 ≤ Poziom 2 < 5,0

5,0 ≤ Poziom 3 < 10,0

10,0 ≤ Poziom 4 < 20,0

20,0 ≤ Poziom 5

 

C: Odporność na rozdarcie – 1 do 4

Odporność na rozdarcie to wskaźnik reprezentujący siłę potrzebną do rozerwania rękawicy. Ten wskaźnik wydajności nie jest związany z ochroną przed szczególnym zagrożeniem, ale zapewnia dodatkowe informacje na temat odporności mechanicznej rękawicy. Podczas badania próbka jest rozrywana osiowo przez jednoczesne naprężenie z obu stron. Im wyższy wskaźnik, tym większa odporność rękawicy na rozdarcie.

Poziom wydajności: Odporność na rozdarcie (siła wymagana do rozerwania próbki w niutonach)

10 niutonów ≤ Poziom 1 < 25 niutonów

25 niutonów ≤ Poziom 2 < 50 niutonów

50 niutonów ≤ Poziom 3 < 75 niutonów

75 niutonów ≤ Poziom 4

 

D: Odporność na przebicie – 1 do 4

Odporność na przebicie to wskaźnik, który reprezentuje siłę wymaganą do przebicia rękawicy za pomocą standardowego stempla. Podczas badania próbka jest utrzymywana poziomo między dwiema perforowanymi płytkami, a sonda porusza się pionowo ze stałą prędkością i naciska na próbkę, aż próbka zostanie przebita. Im wyższy wskaźnik, tym większa odporność na przebicie (poziom 4 to najlepszy wskaźnik wydajności w odniesieniu do odporności na przebicie).

Poziom wydajności: Odporność na przebicie (siła potrzebna do przebicia próbki przez stempel w niutonach)

20 niutonów ≤ Poziom 1 < 60 niutonów

60 niutonów ≤ Poziom 2 < 100 niutonów

100 niutonów ≤ Poziom 3 < 150 niutonów

150 niutonów ≤ Poziom 4

 

E: Odporność na przecięcie zgodnie z normą ISO 13997 – A do F

Nowy test odporności na przecięcie jest przewidziany na wypadek, gdyby zwykły test odporności na przecięcie według wskaźnika B nie był odpowiedni. Ten test jest przeznaczony dla rękawic, które mają wysoką odporność na przecięcie, a zatem zużywają ostrze podczas testowania początkowego wskaźnika B, dając fałszywe wyniki.

Hipoteza 1. Rękawica nie zużywa ostrza podczas wstępnego testu wskaźnika B. Wynik wskaźnika B zostanie zatem wzięty pod uwagę i określony. Równocześnie, wskaźnik E nie będzie testowany, a litera X (oznaczająca „nie testowano” będzie zatem wskazana dla tego ostatniego).

Hipoteza 2. Rękawica nie zużywa ostrza podczas wstępnego testu wskaźnika B. Wynik wskaźnika B zostanie zatem wzięty pod uwagę i określony. Równocześnie, jeśli producent sobie tego życzy, może dodatkowo wykonać test dotyczący wskaźnika E, a jego wynik zostanie również wpisany (od A do F).

Hipoteza 3. Rękawica zużywa ostrze podczas wstępnego testu wskaźnika B i dlatego ten test nie jest odpowiedni. Producent musi wykonać test odporności na przecięcie zgodnie z normą ISO 13997, a jego wynik zostanie zapisany (od A do F). Producent może zdecydować się na równoległe podanie wyniku testu dla indeksu B jako wskazówki.

Poziom wydajności: Odporność na przecięcie zgodnie z normą ISO 13997 (siła potrzebna do rozcięcia próbki przez ostrze (żyletkę) o skoku 20 mm w niutonach)

X = test nie został przeprowadzony

2 niutony ≤ Poziom A < 5 niutonów

5 niutonów ≤ Poziom B < 10 niutonów

10 niutonów ≤ Poziom C < 15 niutonów

15 niutonów ≤ Poziom D < 22 niutonów

22 niutony ≤ Poziom E < 30 niutonów

30 niutonów ≤ Poziom F

 

F: Odporność na wstrząsy zgodnie z normą dotyczącą rękawic motocyklowych EN 13594:2015

Ten nowy wskaźnik umożliwia testowanie odporności rękawicy ochronnej na uderzenia. Test przeprowadzany jest zgodnie z normą europejską EN 13594, która dotyczy rękawic ochronnych stosowanych do prowadzenia motocykli po drogach. Test jest pomyślny, jeśli rękawica dostatecznie łagodzi wstrząsy.

Ukończony i pomyślny test jest oznaczony literą P we wskaźnikach.

Test niewykonany przez producenta lub test zakończony niepowodzeniem powoduje brak oznaczenia i litera P nie jest umieszczana.

Poziom wydajności: Utrzymanie stanu rękawicy otrzymującej ciężar 2,5 kg z energią 5 dżuli

 

Uwagi:

Poziomy 4 i 5 to poziomy najwyższe. Poziomy wydajności są gwarantowane tylko na dłoni rękawicy.

Należy pamiętać, że wydajność rękawic w obliczu zagrożeń mechanicznych będzie się pogarszać wraz z upływem czasu i aktywnością użytkownika, z powodu ich zużycia. Właściwości użytkowe używanych rękawic różnią się zatem naturalnie od wydajności ocenianej w przypadku naszych nowych rękawic ochronnych EDC.

 

Specjalności

Wszystkie rodzaje działań, podczas których pracownicy są narażeni na zagrożenia mechaniczne, czyli przecięcia ostrymi przedmiotami (ostrze, szkło, metal itp.), perforacja (gwoździe, drzazgi, metal, narzędzia itp.), przebicie lub przetarcie. Przemysł szklarski, metalurgiczny, blacharstwo, odlewnictwo, ślusarstwo, hutnictwo, produkcja części metalowych itp.