EN ISO 11611

ŚOI kategorii 3

Ochrona dla pracowników wykonujących prace spawalnicze i dotyczące technik powiązanych

Odzież ochronna dla pracowników wykonujących prace spawalnicze i dotyczące technik powiązanych
Zabezpieczenie przed gorącem i rozpryskami

Międzynarodowa norma EN ISO 11611 określa minimalne wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu ochronnego, który musi być noszony podczas operacji spawania i innych procesów technicznych o porównywalnym ryzyku.

ŚOI kategorii 2, czyli artykuły zgodne z normą EN ISO 11611 mają chronić użytkownika przed rozpryskami stopionego metalu, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, promieniowaniem cieplnym pochodzącym z łuku oraz zminimalizować ryzyko porażenia prądem w wyniku przypadkowego kontaktu z przewodami pod napięciem.

Zakres obowiązywania normy EN ISO 11611 obejmuje kaptury, fartuchy, rękawy i getry, przeznaczone do ochrony ciała, w tym głowy (kaptury) i stóp (getry). Z zakresu jej obowiązywania wyłączona jest ochrona rąk.

Sposób odczytu parametrów wydajnościowych

W zależności od wymagań wydajnościowych, norma EN ISO 11611 rozróżnia 2 klasy ochrony.

 • Klasa 1 Ochrona przed niskim ryzykiem

Określa wymagania dotyczące technik spawania i sytuacji powodujących najmniejsze rozpryski metalu oraz niskie promieniowanie cieplne.

 • Klasa 2 Ochrona przed większym ryzykiem

Określa wymagania dotyczące technik spawania i sytuacji powodujących więcej rozprysków metalu oraz wyższe promieniowanie cieplne.

Aby zapewnić pełną ochronę, adekwatną do zagrożeń, na które narażeni są spawacze, należy stosować uzupełniające ŚOI zgodne z innymi normami, w celu zapewnienia ochrony głowy, twarzy, dłoni i stóp.

Aby zdefiniować klasę ochrony, przeprowadzane są różnorodne testy.

 • Testy propagacji płomienia
  Metoda zastosowana do tych badań palności zależy od ryzyka, które występuje podczas przewidywalnego użytkowania.
 • Testy udarności rozprysków
  Testy te służą do określenia wzrostu temperatury za próbką otrzymującą określoną liczbę kropel stopionego metalu.
 • Testy wymiany ciepła
  Służą do określenia czasu wymaganego do przejścia danego ciepła promieniowania przez próbkę.
 • Testy rezystancji elektrycznej
  Służą do wyznaczania rezystancji, a więc natężenia prądu przepływającego przez próbkę pod działaniem napięcia 100 V.
Specjalności