Odzież specjalnego przeznaczenia

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy w dziedzinie środków ochrony indywidualnej, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu odzież chroniącą przed zagrożeniami mechanicznymi do konkretnych zawodów, takich jak śrutowanie, piaskowanie czy też prac wymagających stosowania strumieni wysokociśnieniowych. Odzież zapewnia skuteczną ochronę przed zagrożeniami związanymi z czynnościami, do których została zaprojektowana.

Czytaj więcej