Strumienie wysokociśnieniowe

Aby zapobiec niektórym zagrożeniom związanym z czyszczeniem z użyciem strumieni wysokociśnieniowych, operatorzy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej równolegle z wprowadzonymi środkami ochrony zbiorowej. Odzież zapewniająca odporność na strumienie wysokociśnieniowe firmy EDC jest wykonana z dwustronnie powlekanej tkaniny poliestrowej Hypalon/Polichloropren zapewniającej odporność na jednorazowe strumienie do 400 bar w zależności od kształtu strumienia i odległości od dyszy, a także na gorącą wodę, kwasy i węglowodory. Produkujemy te środki ochrony indywidualnej we Francji w naszym własnym zakładzie produkcyjnym w Noviant-aux-Prés (departament 54) i możemy dostosować się do Państwa uwarunkowań, wykonując „na miarę” wyposażenie zabezpieczające przed strumieniami wysokociśnieniowymi.

Czytaj więcej