rękawice jednopalcowe z sukna para-aramidowego
Réf. E4020-10*
fabriqué en France
Translation of technical data sheet and EU declaration only on request. Please contact us.

rękawice jednopalcowe z sukna para-aramidowego

Réf. E4020-10*

TAILORING
Rozmiary :
10
Długość :
30 cm 50 cm
Opis
  • Para rękawic jednopalcowych z sukna para-aramidowego
  • Z podszewką wewnętrzną z sukna wełnianego
  • Szyte nicią para-aramidową
  • Długość: 30 cm (nr ref. E4020-103), 40 cm (nr ref. E4020-104) lub 50 cm (nr ref. E4020-105).
Skład


Z podszewką z ogniochronnego sukna wełnianego
Rękawy z dwoiny

Cechy
  • Ochrona 400°cOchrona 400°c
Normy
  • en 407 43xxxxen 407 43xxxx
  • en 388 1x3xen 388 1x3x
  • oznakowanie CEoznakowanie CE
Zalecenia od specjalisty ds. środków ochrony indywidualnej

Ograniczony kontakt z częściami do 400°C. Czas izolacji zależy od temperatury przedmiotu. Rękawica jednopalcowa jest obustronna/odwracalna, co pozwala na użycie 2 stron: po odwróceniu rękawic, górna część znajdzie się na dłoni drugiej ręki, dzięki czemu żywotność rękawic jest podwojona.