Pszczeli ul sponsorowany przez EDC Protection

01.12.2020

Grupa DMD France i EDC Protection postanowiły zasponsorować ul, tj. około 40 000 pszczół, poprzez sieć około stu pszczelarzy.

O dachu dla pszczół

„Dach dla pszczół” to sieć zrzeszająca wielu francuskich pszczelarzy, która od ponad 10 lat proponuje system sponsorowania uli dla osób i firm, które wyznają te same wartości.

System sponsoringu ma dwojaki cel:

  • uczestniczenie w ochronie pszczół i rozwoju ich kolonii na terytorium Francji, aby przeciwdziałać stwierdzonemu obecnie spadkowi populacji pszczół;
  • wspieranie lokalnych pszczelarzy, którzy prowadzą swoją działalność w sposób zrównoważony i rzemieślniczy.

Z biegiem lat ruch ten szybko się rozwinął, a liczne wsparcie umożliwiło instalację 10 000 uli, co oznacza sponsorowanie hodowli ponad 500 milionów pszczół, które poprzez zapylanie roślin aktywnie przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności.

Po upływie 10 lat, sieć „Dach dla pszczół” zrzesza prawie 60 000 osób i 2000 firm, które wspierały lub nadal wspierają pszczoły i pszczelarzy we Francji.

Nasz sponsoring wspólnie z Grupą DMD France

EDC Protection i Grupa DMD France postanowiły wziąć udział w tych wysiłkach i zasponsorować ul, czyli około 40 000 pszczół, za pośrednictwem sieci zrzeszającej około 100 pszczelarzy: #dach dla pszczół.

Sponsoring ten stanowi odpowiedź na jedno ze zobowiązań podjętych przez naszą Grupę w ramach jej celów dotyczących zrównoważonego rozwoju: Zachowanie i odbudowa ekosystemów lądowych oraz zapobieganie utracie bioróżnorodności.

Poprzez tę akcję chcemy uczestniczyć w ochronie pszczół na naszym terytorium, tak ważnym dla bioróżnorodności, ale także wspierać lokalne, rzemieślnicze i zrównoważone pszczelarstwo.

Zdecydowaliśmy się sponsorować ul najbliższego lokalnego pszczelarza, który znajduje się w miejscowości Sennecey-le-Grand w departamencie Saône-et-Loire (południowa Burgundia), między zakładem firmy EDC Protection a siedzibą naszej Grupy w Genay (departament 69).

 

Nasze zaangażowanie na rzecz bioróżnorodności

Poza samymi problemami ekonomicznymi, chcemy znaleźć sposoby wspierania rozwoju długofalowego, z poszanowaniem ludzi i ich środowiska.

Wzmacnianie naszych działań biznesowych i inwestowanie w zrównoważony rozwój to także sposób na utrzymanie naszej działalności.

W praktyce, wspierając pszczelarzy i ich pszczoły, przyczyniamy się do ochrony bioróżnorodności, a więc także środowiska.

Zapylanie postępuje, co zapewnia wzrost plonów w rolnictwie bez konieczności stosowania zabiegów chemicznych.

Interesariusze naszej firmy działają zatem w zdrowszym środowisku, które jest bardziej korzystne dla społeczeństwa. Mamy świadomość, że bez niego nie możemy odnieść sukcesu.