Grupa DMD France otrzymała złoty medal ECOVADIS za wyniki w zakresie CSR!

25.08.2020

Należymy do 2% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis w naszym sektorze biznesowym „produkcja odzieży”.

 

Informacje o EcoVadis

Od momentu swojego powstania w 2007 roku, firma EcoVadis stała się zaufanym partnerem dla funkcji zakupowych ponad 450 dużych międzynarodowych korporacji, umożliwiając im zmniejszenie ryzyka i zwiększenie innowacyjności w zakresie łańcucha dostaw poprzez wdrożenie systemu „odpowiedzialnych zakupów”.

EcoVadis oferuje jedno z wiodących rozwiązań monitorowania CSR w globalnych łańcuchach dostaw. Łącząc innowacyjną technologię i wiedzę z zakresu CSR, organizacja stara się zapewnić zaangażowanie firm i pomagać im wdrażać zrównoważone praktyki.

Ich metoda oceny opiera się na międzynarodowych standardach CSR, w szczególności takich, jak Global Reporting Initiative, ONZ Global Compact oraz norma ISO 26000. Obejmuje ona 190 kategorii zakupowych w ponad 160 krajach. Karta oceny CSR przedstawia wyniki firmy oceniane na podstawie 21 kryteriów, pogrupowanych w 4 tematy:

  • Tematyka ochrony środowiska
  • Temat praw społecznych i praw człowieka
  • Tematyka dotycząca etyki
  • Tematyka dotycząca odpowiedzialnych zakupów

Zgodnie z metodologią oceny CSR, organizacja EcoVadis ocenia polityki i działania firm, a ponadto publikuje raporty dotyczące środowiska, praw społecznych i praw człowieka, etyki oraz odpowiedzialnych zakupów. Jej zespół międzynarodowych ekspertów analizuje i porównuje dane poszczególnych firmy (dokumenty uzasadniające, obserwacje 360°, itp.) w celu opracowania wiarygodnych, spersonalizowanych ocen w zależności od sektora działalności, wielkości i lokalizacji firmy.

Nasze wyniki w zakresie CSR
„Zaawansowane” wyniki ogólne

DMD France należy do 2% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis w sektorze biznesowym „produkcja odzieży”.

Po przeprowadzeniu oceny na podstawie 21 kryteriów, nasze wyniki w zakresie CSR zostały ocenione przez EcoVadis jako „zaawansowane”, z wynikiem 67/100.

Zostaliśmy sklasyfikowani w przedziale 95-ego percentyla, co oznacza, że ​​nasz wynik jest równy lub wyższy niż w przypadku 95% wszystkich firm ocenianych przez EcoVadis we wszystkich sektorach.

Wyniki uzyskane w 4 tematach podkreślają dobre praktyki i mocne strony Grupy DMD France w zakresie podejścia CSR.

Zgodnie z uzyskanymi punktami i skalą ocen EcoVadis, nasze wyniki w zakresie CSR są oceniane jako zaawansowane w tematach „środowisko” oraz „prawa społeczne i prawa człowieka”, a jako potwierdzone dla tematów „etyka” i „odpowiedzialne zakupy”.

Tematyka ochrony środowiska

Dzięki ocenie dotyczącej ochrony środowiska wynoszącej 70/100, DMD France należy do 5% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis w sektorze biznesowym „produkcja odzieży”.

Oto kryteria CSR ocenione dla tego tematu:

1/ Zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych

2/ Woda

3/ Bioróżnorodność

4/ Zanieczyszczenia lokalne i jednorazowe

5/ Surowce, chemikalia i odpady

6/ Użytkowanie produktu

7/ Zakończenie użytkowania produktu

8/ Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów

9/ Promocja i usługi środowiskowe

Temat praw społecznych i praw człowieka

Dzięki ocenie dotyczącej praw społecznych i praw człowieka wynoszącej 70/100, DMD France należy do 4% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis w sektorze biznesowym „produkcja odzieży”.

Oto kryteria CSR ocenione dla tego tematu:

10/ Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

11/ Warunki pracy

12/ Dialog społeczny

13/ Zarządzanie karierami zawodowymi i szkolenia

14/ Zatrudnianie dzieci, praca przymusowa i handel ludźmi

15/ Różnorodność, dyskryminacja i nękanie

16/ Prawa człowieka interesariuszy zewnętrznych

Tematyka dotycząca etyki

W odniesieniu do zagadnień etyki, grupa DMD France uzyskała wynik wynoszący 60/100 i należy do 12% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis w sektorze biznesowym „produkcja odzieży”.

Oto kryteria CSR ocenione dla tego tematu:

17/ Korupcja
18/ Praktyki antykonkurencyjne
19/ Odpowiedzialne zarządzanie informacjami

Tematyka dotycząca odpowiedzialnych zakupów

Na zakończenie, dzięki ocenie dotyczącej odpowiedzialnych zakupów wynoszącej 60/100, DMD France należy do 10% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis w sektorze biznesowym „produkcja odzieży”.

Oto kryteria CSR ocenione dla tego tematu:

20/ Praktyki środowiskowe dostawców
21/ Praktyki socjalne dostawców