Wydawca witryny

EDC PROTECTION

61 rue Jean de Beauvau – ZA de l'Orme

54385 Noviant-aux-Prés – Francja

Tel.: 03 83 23 68 68

Spółka Akcyjna z kapitałem 200 000 euro

Rejestr Handlowy miasta Nancy 350 833 042

Kod APE 1412Z

Dyrektor publikacji: Pan Eric KELLER

 

Projekt witryny

NEWQUEST

www.newquest.fr

 

Hosting witryny

NEWQUEST

www.newquest.fr

 

Odpowiedzialność

Witryna dostępna pod następującym adresem URL: www.edc-protection.com ma na celu prezentację firmy EDC Protection, jej oferty i działalności.

Dokumenty i informacje publikowane na stronie www.edc-protection.com nie mają charakteru umowy i są dostarczane bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Dokumenty i zdjęcia zamieszczane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i niezobowiązujący ze strony EDC Protection.

EDC Protection zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub poprawiania zawartości swojej witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. W ramach procesu ciągłego doskonalenia zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji niektórych naszych produktów.

Pomimo wszelkich starań, jakie dokładamy, aby nasza strona była aktualna, nie możemy zagwarantować, że nie wystąpią żadne błędy lub pominięcia. Jeśli użytkownik zauważy jakiekolwiek błędy lub pominięcia, z góry przepraszamy i prosimy o zgłaszanie ich naszej firmie na adres e-mail: marketing@dmd-france.com.

EDC Protection nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenie sprzętu komputerowego użytkowników Internetu w wyniku rozprzestrzeniania się wirusów lub innych infekcji komputerowych. Obowiązkiem użytkownika tej witryny jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu zabezpieczenia własnych danych i/lub oprogramowania przed uszkodzeniem przez wirusy krążące w Internecie. W żadnym wypadku, firma EDC Protection, Grupa DMD France, jej pracownicy, dostawcy lub partnerzy wymienieni na witrynie nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w ramach postępowania z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub jakiegokolwiek innego roszczenia, za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub dodatkowe, bądź jakiegokolwiek innego rodzaju, a także szkody – w szczególności o charakterze finansowym lub handlowym – wynikające z korzystania z witryny lub z jakichkolwiek informacji uzyskanych za jej pośrednictwem.

Witryna www.edc-protection.com może zawierać łącza hipertekstowe do witryn partnerów lub stron trzecich. Firma EDC Protection nie ma kontroli nad tymi witrynami i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych witryn, ich zawartość, reklamy, produkty i/lub usługi dostępne na tych witrynach lub za pośrednictwem tych witryn.

Tworzenie linków hipertekstowych do strony www.edc-protection.com wymaga uprzedniej zgody członka Zarządu Grupy DMD FRANCE.

 

Prawa własności Intelektualnej

Informujemy, że wszystko, co przeglądasz i czytasz na tej stronie, jest chronione przez krajowe i/lub międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich.

Cała witryna www.edc-protection.com i dostępne dokumenty (w tym między innymi teksty, pliki techniczne, zdjęcia, ilustracje, logo, marki, piktogramy, dokumenty do pobrania ze strony itp.) są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej i są wyłączną własnością firmy EDC Protection i Grupy DMD France.

Wszelkie kopiowanie, powielanie, przedstawianie, zmienianie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, zawartości witryny w całości lub w części, w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zarządu Grupy DMD FRANCE jest niezgodne z prawem.

Nawet jeśli przyznamy Państwu prawo do kopiowania i powielania, informacje dotyczące praw własności muszą pozostać nienaruszone. Jakiekolwiek zmiany i modyfikacje tych dokumentów lub ich wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu, niż cele komercyjne oraz promocja naszych produktów i naszej Grupy stanowi naruszenie praw własności EDC Protection.

Elementy prezentowane na tej stronie podlegają zmianom bez powiadomienia i są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w związku z czym nie mogą stanowić podstawy dla żadnego prawa do odszkodowania.

Informacje i obrazy zawarte na stronie są chronione prawem autorskim. Loga są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

 

Klauzula dotycząca jurysdykcji

Ta strona internetowa podlega prawu francuskiemu. W przypadku sporu wyłączną jurysdykcję mają sądy francuskie.